Ligji i ri mbi tatimin per qerane e c’do ambienti


21/09/2015 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Informacione


TIRANE- Tatimi mbi çdo ambient të dhënë me qira do të llogaritet përmes një formule që do të bazohet te natyra e objektit, vendndodhja e tij dhe çmimeve referencë të përcaktuar nga Qeveria. Formula e re e Këshillit të Ministrave përcakton si çmim referencë vlerën minimale të qirasë mujore për 1m2 sipërfaqe të apartamenteve të banimit në qytetin ku ndodhet objekti, e cila në çdo rast do të jetë jo më e vogël se 0.3 për qind të çmimit të shitjes së saj.

 

“Për 1 metër katror sipërfaqe për dyqan mallrash apo shërbimesh, vlera minimale e qirasë mujore është 2 herë më e lartë se vlera minimale e qirasë mujore për 1 metër katror sipërfaqe të apartamenteve të banimit, sipas zonave të Tiranës”, përcakton vendimi i këshillit të Ministrave.

 

Tatimi në Tiranë

Sipas Qeverisë, 1m2 sipërfaqe për garazh të mbuluar, vlera minimale e qirasë mujore është 70 për qind e vlerës minimale të qirasë mujore për 1m2 sipërfaqe të apartamenteve të banimit, sipas zonave të Tiranës. Për lml sipërfaqe për zyrë dhe magazinë, vlera minimale e qirasë mujore është e barabartë me vlerën minimale të qirasë mujore për 1m2 sipërfaqe të apartamenteve të banimit, sipas zonave te Tiranës. Për 1m2 sipërfaqe parkim të hapur, vlera minimale e qirasë mujore është 30 për qind e vlerës minimale të qirasë mujore për 1m2 sipërfaqe të apartamenteve të banimit, sipas zonave të Tiranës.

 

Për 1m2 sipërfaqe të ndërtesave të privatizuara me ligjin nr.7652, datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave shtetërore”, të ndryshuar, vlera minimale e qirasë mujore është 70 për qind e vlerës minimale të qirasë mujore për 1m2 sipërfaqe të apartamenteve të banimit, sipas zonave të Tiranes.