Informacione
KOMISIONET E SHERBIMIT
01/10/2015 Informacione
Shit-BlerjeShitesi3% e vlerës se shitjesBleresi1.% e vlerës se shitjes Qiramarrje per ambiente banimi.*-Qiradhenesi-Kontrate deri ne një vit:100% e qirasë se pare mujore       -Kon Lexo më shumë