Informacione
  • KOMISIONET E SHERBIMIT

    01/10/2015

    Shit-Blerje Shitesi 2.% e vlerës se shitjes Bleresi 1.% e vlerës se shitjes Qiramarrje per ambiente banimi. *-Qiradhenesi -Kontrate deri ne një vit: 50% e qirasë se pare mujore        -Kontrate mbi nje vit 100% e qirasë se pare mujore -Qiramarresi     50% e qirasë se pare mujore *-Qiramarrje per ambiente biznesi. -Qiradhenesi  […]

  • Ligji i ri mbi tatimin per qerane e c’do ambienti

    TIRANE- Tatimi mbi çdo ambient të dhënë me qira do të llogaritet përmes një formule që do të bazohet te natyra e objektit, vendndodhja e tij dhe çmimeve referencë të përcaktuar nga Qeveria. Formula e re e Këshillit të Ministrave përcakton si çmim referencë vlerën minimale të qirasë mujore për 1m2 sipërfaqe të apartamenteve të banimit […]