KOMISIONET E SHERBIMIT


01/10/2015 Facebook Twitter LinkedIn Google+ Informacione


Shit-Blerje

Shitesi
3% e vlerës se shitjes

Bleresi
1.% e vlerës se shitjes 4f4d530448e00af0c5e56adaf08485fa


Qiramarrje per ambiente banimi.

*-Qiradhenesi

-Kontrate deri ne një vit:

100% e qirasë se pare mujore       

-Kontrate mbi nje vit

100% e qirasë se pare mujore

-Qiramarresi     50% e qirasë se pare mujore


*-Qiramarrje per ambiente biznesi.

-Qiradhenesi     

-Kontrate deri ne një vit
100% e qirasë se pare mujore

-Qiramarresi     100% e qirasë se pare mujore